Stress, oro och ångest är vardagen för våra fattiga pensionärer

Problemet är pensionssystemet där vi har 300 000 pensionärer som lever under det som EU sätter som fattigdomsgräns. 75 procent av dem är kvinnor.

– Det är skamligt att vi som har jobbat hela vårt liv i Sverige inte ska kunna leva på vår pension, säger pensionären Hans-Erik som får ut 9 500 kr varje månad och därmed tillhör de så kallade fattigpensionärerna.

Av de pensionärer som har sämst ekonomi är det omkring 30 000 som går back varje månad.

– Det innebär stress, oro och ångest varje månad. Det är hemskt, säger Tyra, som städar hos ett par grannar för att få räkenskaperna att gå ihop.

Mitt förslag att alla pensionärer får en grundpension på 15 000 kronor efter skatt, utan bostadstillägg och övriga bidrag, har gett enormt eko bland landets pensionärer som utgör 26 procent av väljarna.

Detta borde kunna vara ett vinnande koncept för något av de största partierna om de vill visa att de bryr sig om de som har byggt upp det här landet – och vill bli ensamt parti i regeringsställning, vilket de förmodligen blir.

Ensamhet är ett stort problem i dagens samhälle. Särskilt ofrivillig sådan. Speciellt äldre upplever större risk för isolering och utanförskap. Ungefär var tredje äldre person är ensam mot sin vilja.

Att bli änka eller änkeman är en stor riskfaktor för ensamhet, i synnerhet att förlora sin livspartner. Har man svårigheter att röra sig utanför hemmet kan det innebära att äldre känner sig ensamma.

Ofrivillig ensamhet är en stor hälsorisk. Det kan leda till sämre självkänsla, högre risk för depression och andra psykiska sjukdomar, större alkoholkonsumtion och sämre matvanor.

Det finns studier som visar att risken för Alzheimers sjukdom ökar och att ensamhet påverkar såväl immunsystemet som cirkulationsorganen negativt.

Ensamheten kan se ut på olika sätt. Att sitta ensam när man vet att det finns människor man kan ta kontakt med om man vill, tycker många är njutbart. Det är skönt att känna tystnaden sänka sig och kunna samla tankarna ett tag.

Men för den som inte har någon därute är det värre. Då blir ensamheten plötsligt väldigt annorlunda, ett gissel, med oändliga ensamma dagar som aldrig vill ta slut. Den ofrivilliga ensamheten är något helt annat än att bara få vara ifred ett tag.

Enligt Statistiska Centralbyrån bor var tredje äldre ensam idag. Fram till 60-årsåldern är det vanligare att män bor ensamma. Efter 60 blir det en förändring, då blir fler kvinnor ensamma.

Bland de som är över 60 år bor 39 procent av kvinnorna i ensamhushåll, jämfört med 23 procent av männen.

Det är viktigt med mötesplatser i samhället. En av många som anordnar sådana är SPF Seniorerna som har som en del av sin verksamhetsidé att anordna mötesplatser i form av alla tänkbara aktiviteter som ger trivsel och gemenskap.

Viktiga målgrupper är änkor och änkemän och ensamma människor i övrigt. De ska inte behöva sitta ensamma. De ska erbjudas trivsamma aktiviteter som ger gemenskap och glädje.

Det är viktigt att känna sig behövd, något som de flesta varit i sitt tidigare förvärvsarbete. Men som pensionär har många känt utanförskap.

Senast jag kollade den svenska självmordsstatistiken var det 65-åriga män som toppade den, vilket inte förvånar mig.

Jag brukar hålla föredrag (på 90 minuter) om ”Trevliga, viktiga och livsviktiga mötesplatser” och får ofta särskild respons när jag berättar om livsviktiga mötesplatser som ger trivsel och gemenskap – och motverkar ensamhet och utanförskap – och i vissa fall räddar liv.

När jag pratar om viktiga mötesplatser, så handlar det om sådana som ger jobb, uppdrag, kunder och samarbetspartners.

SeniorConsult.se är en viktig mötesplats för oss som inte bara vill ha social gemenskap utan även vill ha en trevlig syssla i form av jobb eller uppdrag – i den omfattning vi själva önskar.

15 000 kr i grundpension efter skatt kan ge valseger

Det är en självklarhet att de som har jobbat hela sitt liv i Sverige ska ha en hygglig pension som de kan leva på – en grundpension på 15 000 kronor efter skatt. Utan bostadstillägg och övriga bidrag.

I Sverige betalar en pensionär mer skatt än de som förvärvsarbetar. I andra länder är det tvärt om. I Norge är pensionärsskatten 6 procent lägre än löntagarskatten och i Tyskland är den 18 procent lägre. I USA och Australien beskattas inte en genomsnittlig pension.

Jag har tidigare berättat om riksdagens utredningstjänst som räknat ut att en nyanländ familj bestående av två vuxna med två barn får 22 400 kronor varje månad. Har de istället fyra barn får de svindlande 32 800 kronor i form av barnbidrag, bostadsbidrag, etableringsersättning och ekonomiskt bistånd! Skattefritt.

Detta har bl a publicerats i Dagens Industri och har upprört många. Med anledning av att vi i Sverige har omkring 250 000 pensionärer som ligger under EU:s fattigdomsgräns.

– Om vi pensionärer legat på samma lönenivå som våra politiker, som har bestämt detta, då hade jag inte haft någon synpunkt på de ersättningar som nyanlända familjer får, säger pensionären Ture lite syrligt och tillägger:

– Men nu är det inte så. Jag är en av många så kallade fattigpensionärer i Sverige och detta är inte bara orättvist, utan det är upprörande på gränsen till provocerande. Jag har varken råd med tandläkarbesök eller nya glasögon, som jag så väl behöver.

Inget av de politiska partierna vågar ha synpunkter på detta. Jo, det finns ett – men ingen vill tydligen ha med dem att göra.

– Jag tror att de politiska partierna är ute efter de nyanländas röster och vill helt enkelt inte stöta sig med dem, säger pensionären Siv som är både besviken och upprörd.

– Har de inte fattat att vi pensionärer utgör 26 procent av väljarkåren och vi är heligt förbannade över vad som sker i Sverige. Vi borde kunna avgöra nästa val om vi samlar oss kring dessa frågor, säger pensionärskollegan Christer.

Om något av de större partierna vill införa en grundpension på 15 000 kronor efter skatt. Utan hyrestillägg och övriga bidrag. Då skulle de få många pensionärer med sig. Så många att de förmodligen skulle kunna vinna nästa val.

Jag får 100-tals mail varje dag om de orättvisor som landets pensionärer är utsatta för och jag möter många i min vardag som är minst sagt upprörda av det som händer i samhället.

Det så kallade bostadstillägget, som någon hittat på, är inte är ett bidrag utan en del av pensionssystemet, som man måste ansöka om. Dessutom är det krångligt och har medfört att 100 000-tals pensionärer missat detta samtidigt som staten tjänar på det. Det borde betalas ut med automatik.

Behövliga uppgifter kan erhållas vid deklarationen. Eller om man måste samköra uppgifter från olika håll. Det kan inte vara så svårt att lösa.

Inför en grundpension på 15 000 kronor efter skatt. Och ta bort alla bidrag. Då slipper vi detta påhitt.

Harriet Wallberg som nyligen fick sparken som rektor från Karolinska Institutet har nu tagit plats i det som kallats ”elefantkyrkogården” och behåller sin lön på 131 500 kronor i månaden fram till och med den 31 maj 2020 – totalt 45 månadslöner vilket ger henne drygt 5,9 miljoner kronor.

”Alla som uppbär någon form av statlig ersättning ska vid arbetsbrist kontakta Arbetsförmedlingen och bli inskriven i Fas 3” (som det hette förr).

Det är många som den regeln inte gäller för.