75 000 pensionärer svälter och 100 000-tals blir blåsta på det krångliga bostadstillägget

75 000 av Sveriges gamla svälter. Det visar Aftonbladets granskning av matsituationen för Sveriges äldre – fakta som har fått många berörda att rasa. En av dem som nu ger sig in i debatten är tv-kocken och krögaren Leif Mannerström.

– Det här är ju hyggligt folk, folk som har varit med och byggt det här landet. Är det tacken för allt de har uträttat? Man blir lämnad i sticket när man blir gammal, säger han till Aftonbladet.

– Jag tycker att det är hemskt. Jag tror att det sitter för många självupptagna byråkrater och politiker som ger helt fan i hur de gamla har det, säger Leif Mannerström.

Ungefär en kvarts miljon pensionärer får idag bostadstillägg. Ungefär lika många har rätt till det men ansöker inte om det. Många känner förmodligen inte till det. Dessutom upplevs det krångligt, enligt många.

”I och med att bostadstillägget är en del av pensionssystemet – och inte ett bidrag – så borde det betalas ut med automatik”.

Behövliga uppgifter kan fyllas i vid deklarationen. Eller att man samkör uppgifter från olika håll. Det kan inte vara så svårt att lösa.

I Sverige betalar en pensionär mer skatt än de som förvärvsarbetar. I andra länder är det tvärt om.

I Norge är pensionärsskatten 6 procent lägre än löntagarskatten och i Tyskland är den 18 procent lägre. I USA och Australien beskattas inte en genomsnittlig pension.

EU:s fattigdomsgräns för Sverige anger en disponibel inkomst på 11 800 kronor per månad. I Sverige är det idag cirka 250 000 personer som hamnar under den gränsen. Andelen fattigpensionärer i Sverige kommer dessutom att öka kraftigt framöver.

”Det är en självklarhet att de som har jobbat hela sitt liv i Sverige ska ha en hygglig pension som de kan leva på”.

Mitt förslag är en grundpension på 15 000 kronor efter skatt. Utan bostadstillägg och övriga bidrag. Då blir man av med bostadstillägget.

Många av morgondagens pensionärer känner ekonomisk oro inför framtiden och har förstått att de måste arbeta betydligt längre än dagens pensionärer – och förmodligen under sämre former och villkor.

Och för att få en vettig pension i framtiden krävs också att den statliga pensionen kompletteras med en tjänstepension.

“Vid många småföretag saknas avsättning till tjänstepension. Samtidigt är det just i dessa företag som de allra flesta jobben skapas”.  

Enligt Länsförsäkringar, som gjort en särskild utredning om detta, saknas tjänstepension i så många som var tredje företag med upp till 20 anställda.

Senast jag tittade på hur det ser ut med den svenska självmordsstatistiken, så var det 65-åriga män som toppade den, vilket inte direkt förvånar mig.

Jag har tyvärr haft bekanta som upplevt utanförskap och en inte alltför meningsfull tillvaro när de gått i pension. Sådana som helt enkelt lessnat på livet.

Bedrägerier sker i stor omfattning och identitetsstölder ökar. 10 miljoner svenska användarkonton och lösenord finns tillgängliga på nätet.

Bedrägeribrott mot äldre ökar. De drabbade är i genomsnitt 82 år. Kvinnor drabbas oftare än män. De flesta bedrägerier mot äldre sker på dagtid och i storstäderna.

Många är kritiska mot våra banker, som inte tar emot kontanter eller vill hantera dessa. Särskilt drabbade är äldre personer, som är vana att ta ut kontanter eller betala räkningarna kontant på banken, som varit en självklarhet.

Nu är det nya tider. Kontanter har ersatts med betalkort och digitala betalningslösningar.

Det kostar samhället ca 8,7 miljarder kronor per år enligt Riksbanken att hantera fysiska pengar medan det är dyrt för konsumenterna att använda kort, samtidigt som bankerna tjänar stora pengar på avgifterna.

Man kan naturligtvis fundera varför vi beställt nya sedlar, samtidigt som sedlar tycks vara på väg bort?

Skatten för pensionärer höjs ytterligare på grund av landets ekonomiska situation

– Den rekordstora asylinvandringen från tredje världen dränerar statskassan på pengar till välfärden. Läget är allvarligt, om man får tro tidningen Fria Tider.

Och på grund av det allvarliga läget har den S-ledda regeringen nu beslutat att höja äldre svenskars skatt.

Finansminister Magdalena Andersson (S) säger i Veckans Affärer att beslutet, som går ut på att återinföra den så kallade särskilda löneskatten för personer över 65, handlar om att regeringen måste ”få in resurser”.

Hörde även att regeringen vill finansiera byggandet av Norrbotniabanan med hjälp av pensionsfonder. Att de bara vågar.

Vi minns när 258 miljarder kronor plockades från AP-fonden till statskassan under åren 1999-2001 för att ”rädda statsfinanserna”. Dessa skulle återbetalas, hävdar en del, medan andra har annan uppfattning.

– Ofattbart att de bara vågar. Är de inte intresserade att vinna valet 2018, säger kompisen och pensionären Christer, som är särskilt sakkunnig i nationell och internationell ekonomi.

Många känner allmän oro inför pensionen, särskilt kvinnor som jobbat deltid och en och annan företagare som inte betalt in tillräckligt för att kunna få en hygglig och god pension.

Många känner dessutom oro efter de fem första åren, då pensionen reduceras rejält.

– Jag har inte råd med nya glasögon eller gå till tandläkaren. Hur ska det sedan gå när min pension minskar med cirka 5 000 kronor i månaden. Då har jag inte råd att bo kvar i min tvåa och bostadsrätt. Jag blir tvungen att hitta en etta i ett billigare område, säger en tidigare kollega som förstått vad som väntar.

– Jag kommer knappast ha råd att ha bilen kvar, säger en granne som har visst besvär med bilskatten som höjts till 3 000 kronor och ska betalas under våren. Blir nog tvungen att sälja bilen.

”Sverige är ett klassamhälle. Många har så dåliga tänder att de inte kan tugga och äta. Många har inte råd att gå till tandläkaren. Många har inte råd att äta nyttig mat”. 

100 000-tals pensionärer kommer förmodligen att stödja det politiska parti som gör verkstad av mitt förslag om en grundpension på 15 000 kr efter skatt – där bostadstillägg och alla bidrag slopats.

”Om något av de tre största partierna väljer att stödja förslaget kan de bli vinnare i nästa val – med tanke på att landets pensionärer utgör 26 procent av väljarkåren”.

Den här frågan har visat sig vara extremt viktig för landets pensionärer men även för blivande pensionärer, som vill kunna känna trygghet i stället för oro inför det som väntar.

Många svenskar har gjort sitt val och flyttat utomlands. Inte bara för sol och värme. Många av ekonomiska skäl.

I dagsläget är det ungefär 123 000 äldre som flyttat utomlands och de flesta blir vinnare ekonomiskt. Populära länder är Thailand, Portugal, Malta, Spanien och Frankrike.

I Thailand får man för närvarande fyra gånger mer för pengarna jämfört med vad man får i Sverige.

Jag har nära vänner som bor där. Som inledningsvis lockades av klimatet och det ekonomiska mervärdet. När de sedan hittade en kärlek där blev det naturligt att bosätta sig där.

”Vår kultur är inriktad på unga, aktiva, friska människor. Den är en av världens kulturer som är mest negativt inställd till äldre”.

I asiatiska länder är det hög status att arbeta med demenssjuka, det får bara de skickligaste göra. Det kinesiska tecknet för gammal betyder klok, vis, skicklig, erfaren och vördnadsvärd.

Såg i Vetenskapens värld i SVT när temat var ”Långt liv” vilka tre åtgärder som var viktigast för ett långt leverne – och det var ”ät lite men bra, regelbunden motion och positivt tänkande”.

”I svensk lagstiftning diskrimineras äldre. Efter 65 är man utlämnad till kommunernas godtycke och ekonomi, oavsett behov”.

Läser att 75 000 äldre i Sverige är allvarligt undernärda och att 15 000 av dem riskerar att dö inom en nära framtid av undernäring, ofta efter plågsamma biverkningar som kan ge urinvägsinfektioner, tandlossning och depressioner.

– Vissa socialchefer hävdar att det är naturligt att dö av svält. Det är det inte. Att bli gammal i Sverige innebär diskriminering, säger Yngve Gustafson, professor i geriatrik.

– Tusentals människor ropar på hjälp. Många ringer mig om att deras anhöriga svälter ihjäl. Vissa av de drabbade har bara några veckor kvar i livet och är intorkade av undernäring.