En grundpension på 15 000 kronor efter skatt ger glada pensionärer och hjulen snurrar mer

Med en vettig grundpension skulle landets fattiga pensionärer bli glada pensionärer och den privata konsumtionen skulle öka och hjulen skulle snurra ännu mer.

Den privata konsumtionen, som utgör ca 55 procent av bruttonationalprodukten, skulle lösa en del av finansieringen.

Och för den övriga finansieringen kanske det finns medel som är tänkbara och möjligen tillgängliga.

Jag tänker på de 100 miljarder som våra fyra storbanker hade i vinst förra året och de 300 miljarder som vi lägger för de invandringspolitiska anslagen under 2016-2019 – bland annat. Så visst finns det pengar.

Om något av de största politiska partierna skulle visa intresse och inleda ett samarbete med landets pensionärer, som utgör 26 procent av väljarkåren, så skulle det kunna leda till valseger 2018 – utan hjälp av något stödparti.

Det har visat sig att många av morgondagens pensionärer känner ekonomisk oro inför framtiden och har förstått att att de måste arbeta betydligt längre än dagens pensionärer – och förmodligen under sämre former och villkor.

Och för att få en vettig pension i framtiden krävs också att den statliga pensionen kompletteras med en tjänstepension.

”Vid många småföretag saknas avsättning till tjänstepension. Samtidigt är det just i dessa företag som de allra flesta jobben skapas”.  

Enligt Länsförsäkringar saknas tjänstepension i så många som var tredje företag med upp till 20 anställda.

Medan ekonomin för pensionärer i Norge, Finland och Danmark förbättras går Sverige åt motsatt håll. Nu hamnar nästan var femte svensk över 65 år under gränsen för risk för fattigdom. Det visar siffror från EU:s statistikorgan Eurostat.

Totalt riskerade 355 000 pensionärer fattigdom förra året i Sverige. Två tredjedelar av dessa var kvinnor.

Många pensionärer har bara några hundralappar kvar när räkningar och hyran betalats in. På Stadsmissionens äldrecenter i Stockholm har antalet årliga besökare ökat från drygt 3 000 till över 11 000 pensionärer på bara tre år, enligt SVT Nyheter Stockholm.

Andelen fattiga pensionärer i Stockholm blir allt fler. För många har det blivit så illa ställt att de inte ens har råd att köpa mat. Räddningen för många har blivit ideella hjälporganisationer.

Jag träffar tre pensionärer som närmar sig 70-års åldern, som alla är oroliga för ekonomin i framtiden.

– Vi pensionärer betalar mer i skatt än de som förvärvsarbetar samtidigt som våra pensioner är både usla och orättvisa, säger Johan, som nästa år fyller 70 och blir fattigpensionär.

– I fjol tvingades jag sälja bilen när bilskatten höjdes till 3 000 kr. Snart fyller jag 70 och pensionen minskar med 5 000 kr i månaden. Då är det förmodligen kört, säger Sune, som är orolig inför framtiden.

– Det här kan vara en av orsakerna till varför 65-åriga män toppar självmordsstatistiken, säger Anders som redan nu, innan han fyllt 70, har nog svårt att klara sig – och gruvar sig inför framtiden. Och tillägger:

– Jag har två bekanta som inte orkade med livet efter 70 och inte finns längre. De var bittra på slutet och kände sig svikna av politiker och samhället, trots att de jobbat i hela sitt liv.

”Vi vill se ett helt nytt pensionssystem som innebär att landets pensionärer kan leva på sin pension”.

– Vi är förbannade och missnöjda och känner oss svikna. Har man jobbat hela sitt liv i det här landet så ska man kunna leva på sin pension, säger Johan, en av landets många fattigpensionärer.

Omkring 75 000 äldre i Sverige är allvarligt undernärda och 15 000 av dem riskerar att dö inom en nära framtid.

– Vissa socialchefer hävdar att det är naturligt att dö av svält. Det är det inte. Att bli gammal i Sverige innebär diskriminering, säger Yngve Gustafson, professor i geriatrik.

– Jag har 10 314 kronor i pension efter att ha jobbat i 50 år. EU:s fattigdomsgräns ligger på 11 830 kronor. Det skriver 70-åriga Ann Helena Rudberg i Expressen

Hon har jobbat i mer än 50 år och liksom två miljoner andra pensionärer i Sverige betalar hon mer skatt än de som arbetar.

Hon påpekar att hon, om hon hade bott i Portugal, skulle betalat noll kronor i skatt och i Frankrike 14 procent. I Tyskland betalar en pensionär 17 procent mindre i skatt än löntagare, enligt Rudberg som beskriver hur läkarbesök och mediciner inte kostar någonting där, inte heller tandläkaren vid vanliga lagningar.

När 53 länder undersöktes fanns det inget land som lät pensionärer betala mer i skatt än de arbetande.

Grundpension på 15 000 kronor efter skatt utan bostadstillägg bör kunna finansieras

Våra fyra storbanker gick med 100 miljarder i vinst förra året och vi lägger 300 miljarder för de invandringspolitiska anslagen under 2016-2019 – bland annat. Så visst finns det pengar.

Om något av de största politiska partierna skulle komma på tanken att prioritera landets pensionärer – så skulle det kunna leda riktigt långt.

Ett samarbete med landets pensionärer, som utgör 26 procent av väljarkåren, skulle faktiskt kunna leda till valseger 2018 – utan hjälp av något stödparti.

Sommaren 2014 hade jag ett samtal med dåvarande barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) i Jönköping, där jag bjöd henne på ett intressant argument inför höstens val 2014, med tanke på att hennes parti just då låg lite pyrt till.

”Föreslå en grundpension på 15 000 kr efter skatt. Utan bostadstillägg och andra bidrag”.

– Men det skulle kosta 80 miljarder, sa hon på direkten. Tydligen hade man räknat på det inom KD.

I och med det fick jag en ungefärlig prislapp på vad det skulle kosta att landets pensionärer får en anständig tillvaro.

”Det råder ingen brist på pengar. Det är hur de fördelas och prioriteras som det handlar om. Som bekant”.

Jag tycker att landets pensionärer, som har jobbat hela sitt liv och byggt upp det här landet, ska slippa ett liv i fattigdom.

En ny rapport från Socialstyrelsen visar att var tionde bland äldre har svåra besvär av ångest, oro och rädsla.

Anledningarna kan vara flera, enligt Matilda Hansson, utredare vid Socialstyrelsen.

– Ängslan, oro och ångest kan bero på kroppslig sjukdom, men också på psykosociala faktorer som mindre fysisk aktivitet, brister i kosten eller bieffekter av läkemedel, säger Matilda Hansson.

Många äldre har också svårt att uttrycka när de mår psykiskt dåligt. Det är därför viktigt att personal i äldreomsorgen har kompetens att upptäcka det och se till att personen får hjälp.

Det finns särskilda mottagningar för personer som är 65 år och äldre – som har psykiska problem.

Nästan var femte svensk pensionär riskerar fattigdom. Enligt uppgifter från EU:s statistikbyrå Eurostat. 355 000 svenska pensionärer lever under EU:s fattigdomsgräns.

På fem år har andelen svenska fattigpensionärer ökat från 10 till 18 procent.

Gapet mellan löntagare och pensionärer har blivit större. Utvecklingen går åt fel håll.

Alldeles för många får finna sig i att de sista åren blir fattiga. Den som får klara sig på 9 000 kr i månaden efter skatt vet att det knappt räcker till mat och hyra och att det aldrig finns pengar kvar till oförutsedda utgifter.

Trasiga glasögon eller ett tandläkarbesök räcker för att krascha mångas ekonomi.

Fattigpensionären Yvonne litade på pensionssystemet. Efter ett helt yrkesliv som butiksbiträde och flera år som anställd på Telia skulle hon njuta av ålderdomen – trodde hon.

Men efter att hyra och räkningar är betalda har hon knappt en krona kvar av sin pension på drygt 12 000 kronor i månaden.

Yvonnes största nöje är att tillsammans med sin vän ta gratisbussen till Ikea och gå runt i varuhuset.

– Jag brukar gå till stadsmissionen och äta, det kostar 20 kronor. Sen har jag en vän som brukar komma med mat till mig ibland, säger hon.

På tre år har antalet besökare på Stadsmissionens äldrecentrum i Stockholm fyrdubblats. Det är där fattiga pensionärer kan få ett mål mat – så långt har det gått i Socialdemokraternas Sverige.

Det finns faktiskt gamla människor som inte har råd att äta sig mätta.

Ett liv i fullständig motsats lever de fonddirektörer som tjänar miljoner på våra pensionspengar.

De kör Porsche, Ferrari, BMW och Mercedes. Och bor exklusivt på Östermalm, Lidingö och Djursholm.

Ändå lyckas flertalet av dem inte slå statliga sjunde AP-fonden som dessutom är billigare.

– De säljer fonder som är dyra och dåliga, säger Claes Hemberg, sparekonom på Avanza.