Grundpension på 15 000 efter skatt är rimligt och fullt möjligt

Sverige går bra just nu och statens skattkista är välfylld enligt finansminister Magdalena Andersson och då ska i första hand de som har byggt upp det här landet slippa ett liv i fattigdom.

Samtidigt som våra fyra storbanker gick med 100 miljarder i vinst förra året och vi lägger 300 miljarder för de invandringspolitiska anslagen under 2016-2019 – bland annat. Så visst finns det pengar.

Tänk om något av de tre största politiska partierna helt plötsligt skulle bry sig om landets pensionärer, som har byggt upp det här landet, så skulle det faktiskt kunna leda till valseger 2018 – utan hjälp av något stödparti.

Just nu är missnöjet stort bland befolkningen i allmänhet och pensionärer i synnerhet och det visar sig även i det politiska landskapet, där (SD) växer och just nu är landets näst största politiska parti.

”Tänk om de dessutom skulle börja bry sig om landets pensionärer, som utgör 26 procent av väljarkåren, då skulle motståndarna vakna”.

Sommaren 2014 hade jag ett samtal med dåvarande barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) i Jönköping, där jag bjöd henne på ett intressant argument inför höstens val 2014, med tanke på att hennes parti just då låg lite pyrt till.

”Föreslå en grundpension på 15 000 kr efter skatt. Utan bostadstillägg och andra bidrag”.

– Men det skulle kosta 80 miljarder, sa hon på direkten. Tydligen hade man räknat på det inom KD.

I och med det fick jag en ungefärlig prislapp på vad det skulle kosta att landets pensionärer får en anständig tillvaro.

Genom att införa en rimlig grundpension slipper vi bostadstillägget, som någon hittat på, som 250 000 pensionärer missar av olika anledningar. De känner förmodligen inte till att det finns. Dessutom upplevs det krångligt, enligt många.

Som alla förstår tjänar staten enorma belopp på att slippa utbetalningarna.

”Alla ska väl ändå ha rätt till en pension som det går att leva på. Den frågan ska stå i centrum när pensionerna debatteras”.

Ska sanningen fram så verkar våra politiska partier inte särskilt intresserade att vilja förändra eller skrota pensionssystemet.

Sverigedemokraterna (SD) pratar ibland om de äldre men de varken föreslår eller driver på för några stora förändringar av pensionssystemet.

– Att förändra pensionssystemet så att de fattigaste pensionärerna får en bättre situation behöver inte bli särskilt dyrt, enligt Elisabeth Lindberg (S), som har räknat ut att man för 6,3 miljarder kronor kan höja gränsen för garantipension från 11 343 kronor till 14 800 kronor

När ska vi på allvar börja bekämpa fattigdomen i Sverige, som ökar i allmänhet och bland våra pensionärer i synnerhet?

Stadsmissionen i Stockholm har en klar bild av fattigdomens utveckling i Sverige, som menar att problemet är mer utbrett än vad den svenska regeringen vill erkänna.

– Det är de mest grundläggande behoven som mat för dagen och tak över huvudet som är största problemet, säger socialchefen vid Stockholms Stadsmission Anna Johansson i en intervju i Ekot.

Stadsmissionen gör ett jättejobb och har redan hjälpt över 200 000 personer.

Det är på tiden att våra politiker vaknar och inser hur verkligheten ser ut på många håll i landet, där vi har pensionärer som är fattiga, trots att de jobbat och slitit hela sitt liv.

Samtidigt som vi får höra av finansminister Magdalena Andersson att Sveriges ekonomi är god och att skattkistan är välfylld.

Enligt Katalys rapport ger det nuvarande pensionssystemet oerhört låga pensioner. Enligt beräkningar som redovisas i rapporten får en kommunalarbetare 46,8 procent av sin slutlön i pension. En industriarbetare får motsvarande 47,4 procent.

För att inte riskera fattigdom brukar en pensionsnivå på 60-70 procent av slutlönen anses nödvändig.

– Det är bedrövliga siffror i ett av världens rikaste länder, ett land som skall vara tryggt och rikt på välfärd. Undersökningen visar också att risken för fattigdom bland äldre är högre i Sverige än genomsnittet i EU, säger pensionären Bertil som tagit del av rapporten.

Även om vi människor av naturen är sociala varelser så lever närmare 40 procent av Sveriges äldre i ensamhet.

Undersökningar visar att två av fem äldre svenskar är ensamma. Många äldre mår illa över sin situation och sitter övergivna i sin ensamhet. Många kan inte ens ta sig utanför dörren för en promenad.

Hemmet är inte längre den trygga borg den en gång varit och allt fler längtar efter gemenskap.

Här finns det utrymme för ideella föreningar och organisationer som ”arbetar för hem och vård av dig som är äldre”.

Läser om Blomsterfonden som är en ideell förening som ”anordnar massor av spännande aktiviteter där man blir del av en härlig gemenskap”.

Deras motto är ”slipp vara ensam” och de erbjuder allt från medlemsresor med sol, bad, kulturupplevelser, träningspass och föreläsningar – till spännande evenemang, fikastunder samt ett äldrekollo för de boende i det egna seniorboendet.

Amelia Adamo, tidigare chefredaktör, uppmanar alla 60-plussare att ta vara på tiden efter pensionen.

– Det är en ”missuppfattning att vi alla är gamla”. Livet tar inte slut när man går i pension – tvärt om man har många tiotals friska år framför sig.

Avslutningsvis ett hälsotips, som du kan tillämpa för att minska risken för benskörhet. Att drabbas av benskörhet i stigande ålder är nämligen inget ovanligt.

Enligt Vårdguiden lider var tredje kvinna och var sjätte man i 70-årsåldern av benskörhet – men det finns sätt att minska risken att drabbas.

– Ju äldre vi blir desto viktigare är det att träna balans och koordination så att man inte faller, säger Kristina Åkesson, professor i ortopedi.

Grundpension på 15 000 efter skatt är i princip finansierad

Våra fyra storbanker gick med 100 miljarder i vinst förra året och vi lägger 300 miljarder för de invandringspolitiska anslagen under 2016-2019 – bland annat. Så visst finns det pengar.

Tänk om något av de tre största politiska partierna helt plötsligt skulle bry sig om landets pensionärer, som har byggt upp det här landet, så skulle det faktiskt kunna leda till valseger 2018 – utan hjälp av något stödparti.

Just nu är missnöjet stort bland befolkningen i allmänhet och pensionärer i synnerhet och det visar sig även i det politiska landskapet, där (SD) växer och just nu är landets näst största politiska parti.

”Tänk om de dessutom skulle börja bry sig om landets pensionärer, som utgör 26 procent av väljarkåren, då skulle motståndarna vakna”.

Sommaren 2014 hade jag ett samtal med dåvarande barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) i Jönköping, där jag bjöd henne på ett intressant argument inför höstens val 2014, med tanke på att hennes parti just då låg lite pyrt till.

”Föreslå en grundpension på 15 000 kr efter skatt. Utan bostadstillägg och andra bidrag”.

– Men det skulle kosta 80 miljarder, sa hon på direkten. Tydligen hade man räknat på det inom KD.

I och med det fick jag en ungefärlig prislapp på vad det skulle kosta att landets pensionärer får en anständig tillvaro.

”Det råder ingen brist på pengar. Det är hur de fördelas och prioriteras som det handlar om. Som bekant”.

Jag tycker att landets pensionärer, som har jobbat hela sitt liv och byggt upp det här landet, ska slippa ett liv i fattigdom.

Forskning visar att ekonomiska problem och fattigdom ökar risken för psykisk ohälsa som depression och var sjätte överskuldsatt har försökt ta sitt liv. Det är farligt att vara fattig.

Många av de 100 000-tals fattigpensionärer som lever med ängslan och oro i sin vardag har ett rent helvete. Många ger faktiskt upp.

”För mig är det ofattbart att landets politiska partier fullständigt stuntar i landets pensionärer, som utgör 26 procent av väljarkåren. Att de bara vågar”.

Och finansieringen kan man lösa om den politiska viljan skulle infinna sig.

Som jag nämnde inledningsvis hade våra fyra storbanker 100 miljarder i vinst förra året samtidigt som vi lägger 300 miljarder för de invandringspolitiska anslagen under 2016-2019 – bland annat. Så pengar finns.

Många av morgondagens pensionärer känner ekonomisk oro inför framtiden och har förstått att de måste arbeta längre än dagens pensionärer – och förmodligen under sämre former och villkor. Många pensionärer har det fattigt och eländigt redan nu.

”Inför en grundpension på 15 000 kronor efter skatt. Utan bostadstillägg och övriga bidrag”. 

Genom att införa en rimlig grundpension slipper vi bostadstillägget, som någon hittat på, som 250 000 pensionärer missar av olika anledningar. De känner förmodligen inte till att det finns. Dessutom upplevs det krångligt, enligt många.

Som alla förstår tjänar staten enorma belopp på att slippa utbetalningarna.

Regeringen envisas med att ha kvar bostadstillägget, trots den massiva kritiken. Det är väl ett bra sätt att ha ”koll och kontroll på landets undersåtar”.

Regeringen föreslår i den nya budgeten att bostadstilläggets maxtak höjs till 5 600 kronor per månad för ogifta, 2 800 kronor för gifta.

Är du ensamstående och har över 14 000 kronor i total inkomst, inklusive tjänstepension, har du inte rätt till bostadstillägg. Har du lägre pension än så? Då kan du undersöka möjligheten.

– Det finns felaktiga föreställningar om att man inte får ha pengar på banken eller äga sin bostad för att få bostadstillägg. Det stämmer inte, säger Linda Nygren vid Pensionsmyndigheten.

”I och med att bostadstillägget är en del av pensionssystemet – och inte ett bidrag – så borde det betalas ut med automatik”.

Behövliga uppgifter kan fyllas i vid deklarationen. Eller att man samkör uppgifter från olika håll. Det kan inte vara så svårt att lösa.

Nya siffror från Eurostat visar att 16,8 procent av pensionärerna i Sverige lever under gränsen till fattigdom – en klart högre andel än i övriga nordiska länder och majoriteten EU-länder.

”Det är naturligtvis fullständigt oacceptabelt. Det nuvarande pensionssystemet måste ändras. Det garanterar inte en ekonomisk trygghet”.

– Det är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige att vi har ett pensionssystem som inte klarar av att ge ekonomisk trygghet i dag eller i framtiden, säger Eva Eriksson, ordförande i SPF Seniorerna.

– Vi har här en stor grupp människor som arbetat och betalat skatt under alla sina år och nu tvingas de vända på varenda krona.

Hon kräver att pensionssystemet måste förändras, speciellt eftersom finansminister Magdalena Andersson nyligen förklarat att statens skattkista är välfylld.

I Malå kommun har man sparkrav, som naturligtvis drabbar pensionärerna. Matlådor två gånger per dag kan i stället bli två gånger i veckan, enligt kommunens tuffa besparingsmål.

Sänkt skatt hjälper inte pensionärerna. Livsmedelpriser och hyror ökar snabbare är pensionen – och äter upp det extra i plånboken.

SPF Seniorerna har tagit fram prognoser för hur hyror, löner och pensioner utvecklas under åren 2017-2021.

Och det är inga trevliga eller positiva siffror för dagens eller morgondagens pensionärer.

Pensionerna tappar i förhållande till livsmedelspriser, hyror och löner.  Det har de gjort de senaste tio åren – och kommer att fortsätta att göra.

Regeringen har flaggat för en skattesänkning för pensionärer till årsskiftet. Men de hundralapparna äts upp av ökade kostnader på annat håll.

”Inför en grundpension på 15 000 kronor efter skatt. Utan bostadstillägg och övriga bidrag.  Då blir många nöjda”.