Sveriges pensionärer kräver nytt pensionssystem inför valet 2018

Den slutsatsen drar jag efter tusentals mail och samtal där alla är överens om att ett nytt pensionssystem behövs, som gör att alla kan leva på sin pension.

– Har man jobbat i hela sitt liv är det självklart att man ska kunna leva på sin pension, säger nyblivne pensionären Mats.

I dag lever många pensionärer i Sverige under EU:s fattigdomsgräns. Andelen fattiga äldre har nästan fördubblats sedan 2006.

Pensionärernas Riksorganisation (PRO) har slagit larm om att de fattiga pensionärerna i framtiden kommer att bli allt fler. Därför kräver de en utvärdering av hela pensionssystemet.

– Den gruppen riskerar att öka och det är ganska pinsamt att det ser ut på det här sättet, tycker man inom PRO.

Det svenska pensionssystemet har hyllats för att det är tryggt för staten, men för framtidens pensionärer finns inga garantier alls.

Den så kallade pensionsbromsen, som sänker pensionerna och aldrig skulle behöva användas, har redan slagit till tre gånger – 2010, 2011 och 2014. Då sänktes den allmänna pensionen med 430, 600 respektive 390 kronor. Och bromsen lär slå till igen om inte avgiften till pensionssystemet höjs.

Pensionssystemet ger stora skillnader mellan män och kvinnor. För att få en pension som inte behöver kompletteras med garantipension måste en genomsnittlig svensk kvinna i dag arbeta i 48 år, enligt PRO. En man klarar sig med 36 år på jobbet.

Enligt en rapport från EU-kommissionen kommer Sverige 2048 att ha unionens näst sämsta pensioner – endast 48 procent av slutlönen, tjänstepensionen inräknad. Bara Estland hamnar bakom Sverige då.

30 år innan dess – till valet 2018 – vill vi se ett nytt pensionssystem som innebär att landets pensionärer kan leva på sin pension.

Mitt förslag är en grundpension på 15 000 kronor efter skatt. Utan bostadstillägg och andra bidrag.

Det skulle öka den privata konsumtionen som utgör 55 procent av bruttonationalprodukten, vilket skulle lösa en del av finansieringen.

Det är ofattbart att inget politiskt parti visar intresse för landets pensionärer, med tanke på att de utgör 26 procent av väljarkåren.

Om något av de tre största politiska partierna vill visa att man bryr sig om de som har byggt upp det här landet och verkligen tar sig an den här frågan på fullt allvar – då kan det ge tydliga effekter vid valet 2018.

Det kan i praktiken innebära att man blir ensamt parti i regeringsställning. En tänkbar slutsats efter tusentals mail med kommentarer och många personliga samtal.

Som föredragshållare pratar jag ofta om livsviktiga mötesplatser som ger trivsel och gemenskap – och motverkar ensamhet och utanförskap – och i vissa fall räddar liv.

Jag pratar även om viktiga mötesplatser som ger jobb, uppdrag, kunder och samarbetspartners.

SeniorConsult.se är en viktig mötesplats för oss som inte bara vill ha social gemenskap utan även vill ha en trevlig syssla i form av jobb eller uppdrag – i den omfattning vi själva önskar.

15 000 kronor i grundpension efter skatt. Utan bidrag och pensionsbroms med löneutveckling

Se till att alla pensionärer får en grundpension på 15 000 kronor efter skatt. Ett system utan bostadstillägg och pensionsbroms som följer löneutvecklingen i samhället.

Intresset och responsen är enorm för den här frågan. Tusentals personer har hört av sig och formligen hyllar den mycket viktiga och konkreta grundprincipen.

Det politiska parti som väljer den här linjen kan förmodligen räkna med att bli vinnare i nästa val – tillsammans med landets pensionärer som representerar 26 procent av väljarna.

Det här kan utan tvekan vara ett vinnande koncept för något av de största partierna.

Jag tror till och med att man slipper samregera med något annat parti.

Jag har kontakt med många av dagens och morgondagens pensionärer och min slutsats är att det råder ett allmänt missnöje bland dessa – med tanke på hur pensionärer allmänt behandlas.

Att pensionärer betalar mer skatt än de som förvärvsarbetar upprör många men det som upprör mest är det faktum att vi har så många fattigpensionärer i landet, som kommer att bli ännu fler. Har vi fattighus och soppkök att vänta i framtiden?

Samtidigt som man läser och hör hur våra politiker skor sig, som Margot Wallström (S) som tog ut 21 miljoner i avgångsvederlag trots att hon tjänat 19 miljoner efter skatt under åren som EU-kommissionär. Och Fredrik Reinfeldt (M) som tagit ut 156 000 kr i månaden samtidigt som hans bolag redovisat en vinst på 10 miljoner.

Detta är inte bara upprörande. Det är även provocerande. Och modigt och omdömeslöst – med tanke på att pensionärerna representerar 26 procent av väljarna.

Förr pratade man om rättvisa, demokrati och solidaritet. Det gör man inte längre. För det gäller inte längre.

Finns det någon form av rättvisa i den här världen så borde politiker och riksdagsmän ha samma arbetsrättsliga regler som övriga på arbetsmarknaden. Det tycker pensionärer i allmänhet och blivande pensionärer i synnerhet.

De flesta som jag pratar med vill ha en huvudman för vården, med förebyggande vård och omsorg, där specialistvård och tandvård ingår. Och många tycker som jag att Landstingen kan läggas ned.

Många vill att det byggs ändamålsenliga bostäder med vettiga hyror och att flyttskatterna sänks eller avskaffas. Barnfamiljer behöver bostadsytorna.

Bostadstillägget har upprört många. Det borde betalas ut med automatik eftersom det är en del av pensionssystemet. 100 000-tals pensionärer har missat detta, samtidigt som staten tjänar på det.

– Detta är stöld av staten, tycker Kurt som är nybliven pensionär och har insett att de som håller i pengarna har i första hand sett till att se om sitt hus, medan pensionärer inte räknas i deras värld, trots att de representerar 26 procent av väljarna.

Kurt var socialdemokrat en gång i tiden – men inte nu längre. Nu är han bitter och förbannad.

– Jag ser det som ett stort svek från socialdemokraterna som historiskt sett har värnat om de svaga i samhället – men det gäller inte längre.

– Nu är de som alla andra. Bryr sig inte om pensionärer. De bryr sig bara girigt om sig själva och de förmåner som de skapat åt sig själva. Det är min och mångas bild, säger han.

Det kokar under locket hos landets pensionärer och det gungar i det politiska samhället.

Och mer lär det bli.