Om Kenneth

Jag inledde min yrkesbana som ljudtekniker på Sveriges Radio i Stockholm. Efter ett år blev det fortsatta studier i hemstaden Luleå, som resulterade i ett jobb vid en ingenjörsbyrå i fem års tid.

Därefter blev det Luleå tekniska universitet, där jag jobbade med produktutveckling och marknadsundersökningar. Blev sedan anställd vid länsstyrelsen i 16 år med ansvar för katastrofberedskapen där bl a kärnkraftsfrågan och Suorvadammen ingick – samt arbete med informations- och kommunikationsfrågor.

Sedan 1972 har jag varit verksam som journalist på deltid och 1995 övergick verksamheten på heltid med uppdrag som projektledare, PR-konsult, journalist och presschef (vid tre tillfällen där vår Hans Majestät deltagit).

Fick bl a i uppdrag av Unionen att skriva ett projekt som ger jobb till Norrbotten och det resulterade i ett EU-projekt som projektledare – med länets främsta näringslivsutvecklare i en referensgrupp. Projektet fick stor uppmärksamhet i media.

Första styrelseuppdraget som ordförande kom 1971. Har sedan dess haft styrelseuppdrag.

Är ansvarig för bloggen pensionarsomjobbar.se.

Bor i Luleå. Är singel.

 

Ni finner mig på följande ställen:

Facebook: https://www.pensionarsomjobbar.se/wp-content/uploads/2016/07/kenneth.stromberg.14

LinkedIn: https://se.linkedin.com/in/kenneth-strömberg-554113124

Tele: 070-568 91 60

E-mail: strombergpr@telia.com