För oss som vill finns det alltid hopp

– Jag ser dig någon gång då och då i tidningarna. Du håller på med lite av varje men framför allt med pensionärsverksamhet, får jag ofta höra.

– Jo, jag har ett antal styrelseuppdrag och bedriver uppdragsverksamhet, brukar jag tillägga när de undrar vad jag egentligen gör.

Ett av styrelseuppdragen har jag inom SPF Seniorerna Norrbotten, där jag är utbildningsansvarig och leder utbildningar inom valberedning, styrelsearbete, marknadsföring, rekrytering mm.

Det brukar jag skriva om i tidningarna, för att informera om verksamheten som i princip handlar om att skapa mötesplatser i alla tänkbara former som ger trivsel och gemenskap – och är särskilt viktig för änkor och änkemän och ensamma personer i övrigt.

Jag har varit journalistiskt aktiv i drygt 40 år och har bland annat via debattartiklar och insändare haft synpunkter på en hel del inom samhällsordningen – på senare tid har jag reagerat på situationen för landets pensionärer.

Genom artiklarna har jag fått kontakt med missnöjda och många fattiga pensionärer, som av naturliga skäl är missnöjda med att betala mer skatt än de som förvärvsarbetar.

Särskilt utsatta är kvinnor som jobbat deltid men jag känner även småföretagare som inte betalat in extra för sin framtida pension, som får det kämpigt.

Många har flyttat utomlands, bland annat till Thailand, de har helt enkelt inte råd att leva som pensionär i Sverige. Det är naturligtvis tragiskt.

I väntan på att pensionssystemet utvärderas och lämpligen förändras så får vi väl använda vår energi och kreativitet till att förbättra situationen för energiska och aktiva pensionärer.

Mitt bidrag i sammanhanget är skapandet och bildandet av SeniorConsult.se, som ska erbjuda kvalificerad arbetskraft.

Det blir en spännande resa.